Youtube Music vs. Spotify

Intro

Mobile specific

Spotify

Youtube Music

Desktop specific

Spotify

Youtube Music

Overall

Spotify


Designer vs. Developer

Here are some review about the past 10 years before my current important steps being made. That’s my story, if you are interested in, go on:


+ ajándék törlőkendő
  • Ipari AI fejlesztésekbe fogott a Google és a Siemens
    A gépi tanulás az ipar 4.0 felé vezető út fontos pillére, konrétan a fúzió a Google Cloud összekötését jelentené az adatokkal. AI & ML, a lehetőségek még közel sincsenek kimerítve, mégha a kifejezéseket már el is koptak: IoT, stb.
  • Ebben az évtizedben robban az akkumulátor-piac
    Európa — mint mindig — most is lemaradt, bár lehet magához tér azért.
  • A közeljövő új akkumulátorai
    A cél: 1 000 km egy feltöltéssel 2023-ra az elekromos autóknál.

Intro

CSS

JS

Outro
Short review of starting CSS base of a projects, from 2007 till now. It is history now for web developers:

2007

2012

2015


Intro

Outro

Four device affected…No, thank you!

Prelude

Introduction

Finalize

iamdtms

👪 Father ⛪ Atheist 🎧 Music fan 👾 PC gamer 💼 IT Professional 💬 🇭🇺 🇺🇸 🇫🇷

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store