Warhammer: Vermintide 2 — Warrior Priest Introduction

Warhammer: Vermintide 2 — Warrior Priest

[🇬🇧]

“Blessed Sigmar, the world drowns in corruption. Your empire is aflame with heresy. The faithful perish and the wicked multiply. Blessed Sigmar, lend me your strength. Grant me the will to purge the corrupt, to smite the heretic, to bring hope when hope is lost. By the Comet and the Hammer, I pledge to the coming battle. I vow not to waver and never retreat, to stand tall against the flames of perdition, to drive back the shadow of Chaos with your holy light.”

[🇭🇺]

“Áldott Sigmar, a világ belefullad a korrupcióba. A birodalmad lángokban áll az eretnekségben. A hívek elpusztulnak, a gonoszok pedig megszaporodnak. Áldott Sigmar, adj nekem erőt. Add meg nekem az akaratot, hogy megtisztítsam a romlottakat, megverjem az eretnekeket, hogy reményt hozzak, ha a remény elveszett. Az Üstökös és a Kalapács által ígérem a közelgő csatát. Esküszöm, hogy nem ingadozok és soha nem vonulok vissza, kiállok a veszedelem lángjaival szemben, és szent fényeddel visszaűzöm a Káosz árnyékát.”

[🌐]

https://store.steampowered.com/app/552500/Warhammer_Vermintide_2/

--

--

IT specialist 💻 senior frontend designer 🎨

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store